Nederlands (België)
 
 
 

Contact
+32 (0)476 75 16 64
sales@digids.be
www.digids.be

Welkom
 
eID zonder zorgen,
Het kan vandaag!
eID without troubles,
It’s possible today!
eID sans ennuis,
C'est possible aujourd'hui!
Enkel een smart-card lezer volstaat. Only a smart-cart reader is sufficient. Seulement un lecteur de smart-carte est suffisant. 
 Middelwareloos! No use of middleware! Sans utilisation middleware!
Intuïtief en drempelverlagend voor uw gebruikers. Intuitief and threshold reducing for your users. Intuitif et seuil réduisant pour vos utilisateurs.
Juridisch geldig, afdwingbaar en niet-weerlegbaar. Legally valid, enforceable and non-refutable. Légalement valide, exécutoire et non-réfutable.
Snel en eenvoudig te integreren in uw bestaande toepassingen.  Fast and easy implementation in your existing applications. Implémentation rapide et facile dans vos applications existantes.
Geen eigen expertise vereist. No own expertise required. Aucune propre expertise nécessaire.
  Alle rechten voorbehouden Laatst gewijzigd op 10/08/2012
www.agilesoft.be  Powered by AgileSoft ©BluePrint ®
nike air max 90 survetement armani pas cher